Zadbaj o swoją energię
Zadbaj o swoją duszę

Wszystko jest energią

Twoje myśli, intencje, doświadczenia. Wszystko co robisz, mówisz ma swoje konsekwencje. Przez lata Twojego życia i przez pokolenia Twojej rodziny zebrałeś pokaźny bagaż doświadczeń i doznań. Jak dbasz o higienę swojej energii? Jak dbasz o komfort swojej duszy?

Przekonaj się

Dowiedz się jak zadbać o higienę swojej energii. Jak mieć życie pełne witalności, świadomości i wglądu. Naucz się jak radzić sobie z negatywną energią. Jak czerpać siłę i doświadczenie. Dowiedz się jak pełniej i szczęśliwiej przeżyć swoje życie!

Trening Duchowy

Proces zmiany, który ma na celu odzyskanie pełnej świadomości nad kreowaniem swojego życia. Zazwyczaj na początku polega na powrocie do zdrowia, spokoju i bezpieczeństwa, czyli powrotu do harmonii w życiu. Drugim krokiem jest nieograniczone kreowanie i wpływanie na rzeczywistość, tak aby w niej doznawać absolutnego szczęścia, satysfakcji, spokoju w realizacji swoich najśmielszych pragnień.

Pierwszym warunkiem uzdrowienia jest nieograniczona chęć bycia zdrowym. Bez względu czy to dotyczy psychiki, relacji, kariery, związku, szczęścia, wolności czy zdrowia.

Drugim warunkiem uruchomienia i pobudzenia sił samouzdrawiania musi być 100% zaufanie do tego kto go leczy. Czy to psychologa, psychiatry, terapety, coacha, mentora czy lekarza.

Trzecim warunkiem uzdrowienia człowieka jest logiczne dla niego wytłumaczony proces zdrowienia. Psycholog, psychiatra, terapeta, coach, mentor czy lekarz ma obowiązek posiadać wiedzę wystarczającą do wytłumaczenia tego kiedy i co się stało, jaki to ma dziś skutek i do czego będzie prowadzić zmiana.

Czwarty warunek uzdrowienia to 100% zaangażowanie człowieka w jego proces transformacji psychologicznej lub leczenia. Systematyczność w wykonywaniu zaleceń i przestrzeganie procedur.

Piaty warunek, który łączy w sobie pozostałe cztery to wzięcie absolutnej odpowiedzialności za swoje życie, ze świadomością, że tylko ty masz wpływ na nie, a wszystko to co dzieje się poza twoim umysłem jest jego projekcją i kreacją, czy rozumiemy z czego wynika dane zdarzenie czy nie.

Trening Duchowy stworzyliśmy (Ewa Rok-Żarska i Wadim Żarski) na podstawie szeregu narzędzi do pracy nad psychologiczną i duchową stroną człowieka. Kolejność zintegrowanych przez nas ze sobą narzędzi jest wymieniona ze względu na częstotliwość ich używania w treningu duchowym.

  1. SRT ( Spiritual Response Teraphy) by Robert E. Detzler
  2. Radykalne Wybaczanie by Colin Tipping i gra Satori
  3. Wizualizacja, Medytacja, Hipnoza, Modlitwa, Afirmacja, Joga
  4. Coaching, Trening Mentalny, Programowanie Neurolingwistyczne (NLP)
  5. Zen, Uważność, Osho, Karty Osho Zen
  6. Freedance, Ruch Spontaniczny, praca z ciałem, Masaż Polinezyjski

1.Historia SRT

Jesienią 1985 r. Dr Clark Cameron, socjolog i jego żona Sharon

Sharon Clark zdobyła swoje oryginalne wykształcenie akademickie z psychologii na University of Colorado. Sharon wprowadziła metodę Camerona i The Releasing Strategy do hipnoterapii, przemawiając na American Institute of Hypnotherapy convention, 1997 w Newport Beach CA. Brała udział w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych poświęconych metodzie Camerona. Prowadziła warsztaty i seminaria dla korporacji, organizacji non-profit, kościołów i innych grup zajmujących się stresem, sukcesem, utratą masy ciała i sprzedażą. Jest autorką książki “The Releasing Strategy of the Cameron Method, Designing Your Heart’s Desire: The Release Strategy for Personal Power and Peace of Mind” (Watershed Books, 1995, 1997). Jest zarejestrowaną hipnoterapeutką i wraz ze swoim mężem i współpracownikiem, dr Clark Cameron, przetłumaczyła metodę Cameron na interaktywne oprogramowanie CompuMind ™)

przedstawili Robertowi E. Detzlerowi, pastorowi kościoła „Unity”, nowa metodę psychologicznej terapii, którą nazwali Terapią Reakcji. Cameronowie eksperymentowali i wykorzystywali wahadło oraz osiem kluczowych wyrażeń (lub obszarów) do badania i korygowania podświadomych problemów klientów.

Cameronowie zostali wprowadzoni w podstawową ideę terapii przez Dr Davida Cheeka.

Dr David B. Cheek M.D., pionier w dziedzinie medycyny psychosomatycznej, zmarł 12 czerwca w Santa Barbara w wieku 84 lat. Dr Cheek urodził się w Singapurze, ukończył Harvard University w 1934 roku. Uczęszczał do Harvard Medical School i ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco w 1942 roku. Ukończył staż i praktykę w Johns Hopkins w Baltimore, gdzie specjalizuje się w położnictwie i ginekologii. Pomysły, które zaczął formować w Johns Hopkins – o wpływie umysłu na choroby fizyczne i ból – były postrzegane sceptycznie przez jego kolegów, ale powoli zyskały szeroką akceptację. Uczył matek w ciąży, aby stosowały techniki hipnozy, aby złagodzić ból porodu; pisał o roli nieświadomego strachu w komplikacjach chirurgicznych i położniczych; i doradził FBI i policji w sądowej hipnozie. Był członkiem-założycielem Amerykańskiego Towarzystwa ds. Hipnozy Klinicznej, byłym prezydentem Akademii Medycznej w San Francisco, dyplomatą American Board of Obstetrics (Położnictwa) and Gynecology (Ginekologii), członkiem American College of Surgeons (Chirurgii) i American College of Obstetrics (Położnictwa) and Gynecology (Ginekologii) oraz członek Association for Pre- and Perinatal Psychology and Health(Stowarzyszenie na rzecz psychologii i zdrowia przed- i okołoporodowego). Napisał 43 artykuły w pismach medycnych na temat medycyny psychosomatycznej. Jego ostatnia książka “Hipnoza, zastosowanie technik ideomotorycznych” została opublikowana w 1994 roku. Jest współautorem 2 książek: Mind-Body Therapy: „Methods of Ideodynamic Healing in Hypnosis”  (Terapia Umysł-Ciało: Metody Ideodynamicznego Leczenia w Hipnozie) z Ernest L. Rossi oraz „Clinical Hipnosis” (Hipnoterapia kliniczna) z Leslie LeCron.  David Cheek i Leslie LeCron zwracają uwagę w swojej książce “Hipnoterapia kliniczna”, że reakcja ideomotoryczna jest niezwykle cenna w lokalizowaniu ukrytych wiadomości, które powodują problemy w codziennym życiu . Odpowiedź ideomoteryczna jest fizycznym sygnałem, takim jak podniesienie palca lub ruch gałek ocznych podświadomości w odpowiedzi na bezpośrednie pytanie, omijające świadomy umysł. W technikach hipnoterapii LeCron (1961) wyraźnie identyfikuje wahadło jako narzędzie, które może być użyte z reakcją ideomotoryczną, bez hipnozy. Siedem z ośmiu kluczowych obszarów badań Camerona pochodzi z hipnoterapii klinicznej (Cheek i LeCron 1968).

Opowieści o uzdrowieniach i zmianach życia wynikające z pracy Camerona zainteresowały Roberta Detzlera. Następnie zaprosił Cameronów, aby zrobili dwa mini-warsztaty w kościele, w celu dalszego przetestowania systemu pod kątem wyników i zainteresowania. Robert przekonał Cameronów, aby poprowadzili dłuższy kurs szkoleniowy; Robert zebrał pięciu innych studentów i uczyli się przez dwanaście sobotnich zajęć co zajęło im sześć miesięcy. Żona Roberta, Mary Ann Detzler, wzięła udział w drugiej edycji zorganizowanej przez Cameronów pod nazwą Stress Research Institute w San Jose w Kalifornii. Poza wprowadzeniem terapii odpowiedzi, zajęcia obejmowały czytanie i raportowanie wielu książek o tematyce psychologicznej i poradnictwa oraz dyskusję na temat działania umysłu.

Po trzech miesiącach nauki Robert wykorzystał tę metodę jako swoją pierwszą poradę w kościele „Unity”, uzyskując wspaniałe wyniki i uznanie klientów (chociaż kilku członków Rady nadzorczej kościoła było przeciwko tym praktykom). Natomiast pozytywne opinie i zwiększona liczba darowizn za wizytę doradczą sprawiły, że Zarząd kościoła usankcjonował działalność terapeutyczną Detzlera . Zanim klasa została ukończona, dodał skuteczność wykresów do metody, oszczędzając czas i pieniądze dla klienta. Robert przekonał także i zademonstrował Cameronom konieczność  oczyszczania i odprowadzania istot bezcielesnych oraz znaczenie badania przeszłych żyć z każdym klientem.

Robert zaczął dodawać aspekty duchowe do metody. Stworzył wykresy w kształcie wachlarza, aby przyspieszyć pracę. Zaczął pisać o tym systemie w książce Your Mind Net (Detzler 1988), która została opublikowana w 1988 roku wkrótce po tym, jak w marcu 1988 roku poprowadził pierwsze szkolenie swojej metody. Później ta książka została zmieniona, a nazwa zmieniła się na „The Freedom Path” (Ścieżka Wolnosci Detzler 2006). Jego praca i prośby o zajęcia wzrastały, dopóki nie zrezygnował z kościoła w maju 1989 r., Aby poświęcić się pełnoetatowej Spiritual Response Teraphy (terapii odpowiedzi duchowych) – SRT (jak teraz nazwał swoją rozszerzoną duchową wersją prac oczyszczających). W tym czasie Robert miał około osiemnastu arkuszy, młodą grupę studencką, i zaczął szukać miejsca na jego kościół w Kalifornii. W styczniu 1990 roku Robert i Mary Ann Detzler przeprowadzili się do Waszyngtonu i zaczęli podróżować do różnych części USA, aby prowadzić zajęcia. . Kościół kalifornijski został rozwiązany po utworzeniu SRA The Spiritual Response Association – SRA oficjalnie stała się inkorporowaną niekomercyjną religijną organizacją edukacyjną uznaną przez Waszyngton i IRS 22 kwietnia 1991 roku. Od tego czasu zarząd od 6 do 9 dedykowanych dyrektorów pomagał Detzlerom w budowaniu i prowadzeniu organizacji. Mary Ann Detzler była administratorem tej organizacji od początku do emerytury w 2009 roku. Robert przedstawił SRT na konferencji zachodnich wybrzeży Dowsers w lipcu 1989 i 1990 roku, a także na konferencji National Dowsers Conference w Danville, Vermont w 1989 roku. We wrześniu 1991 roku uczył około 500 studentów podstawowych zasad SRT. Robert i Mary Ann udali się do Wielkiej Brytanii na wystawę World Healing Exhibition w listopadzie 1994 roku, gdzie był prezenterem. W następnym roku ponownie udali się na wystawę World Healing Exhibition, gdzie po wystawie Robert nauczał podstawowych warsztatów SRT w Londynie. W tym czasie Robert prowadził także comiesięczne wykłady SRT w swoim domu w stanie Waszyngton. Te prezentacje informacyjne SRT zostały zarejestrowane i oferowane do sprzedaży.

O Metodzie:

Spiritual Response Therapy (SRT) to szybka i dokładna technika duchowego uzdrawiania, która pomaga ci usunąć bloki, które uniemożliwiają ci szczęśliwsze życie. SRT działa na poziomie duchowym, aby pomóc wyeliminować duchowe, mentalne, emocjonalne i fizyczne wyzwania. Duchowa metoda uzdrawiania może wzmocnić wszystkie dziedziny życia.

SRT to system badania zapisów podświadomości i duszy, aby szybko znaleźć i uwolnić niezgodne, ograniczające wzorce i zastąpić je wspierającymi wzorcami i przekonaniami. SRT zapewnia ekscytujący, potężny, praktycznie bezbolesny i dokładny sposób zmiany „krajobrazu” naszego życia wewnętrznego i zewnętrznego, umożliwiając nam bardziej swobodne życie. To “badanie”, które odbywa się za pomocą wyższych wskazówek (twoje “Wyższe Ja”), obejmuje znajdowanie przeszłych energii życiowych, podświadomych bloków i negatywnego programowania duszy. Raz zidentyfikowane te bloki i negatywne energie mogą zostać oczyszczone z podświadomości oraz duszy, pozwalając ci leczyć siebie na wszystkich poziomach.

SRT zostało opracowane przez Roberta E. Detzlera i było używany przez tysiące studentów od 1988 roku. Dzięki terapii duchowych odpowiedzi, wykorzystujesz swoje reakcje mięśniowe, aby ominąć twój świadomy umysł i negatywne programowanie, by połączyć się z podświadomością twoim boskim przewodnictwem i duchowym prawem. Wahadło służy jako wzmacniacz ruchu ideomotorycznego i wskaźnik, kiedy komunikujesz się ze swoim Wyższym Ja (nadświadomością, polem morfogenetycznym) używając specjalnego zestawu arkuszy. Możesz transformować stare programy na pozytywną ekspresję i poczuć wewnętrznym spokój i zrozumienie. Rezultat tej pracy pomógł tysiącom ludzi przeżyć jaśniejsze i szczęśliwsze życie. SRT może oczyścić przeszłe życia i negatywne energie, które kierują tobą nieświadomie i powstrzymują cię przed osiągnięciem najlepszej ekspresji i w pełni szczęśliwego życia.

2.Radykalne Wybaczanie

Niemal każdy nosi jakąś ukrytą w sercu ranę, zadaną kiedyś przez kogoś lub przez coś. Od czasu do czasu otwiera się ona na nowo i znów zaczyna krwawić, a my nie możemy zaznać w życiu spokoju. Poczucie krzywdy nie tylko zakłóca nasze szczęście, ale też stanowi przyczynę wielu poważnych chorób.

A wystarczyłoby po prostu wybaczyć. Jednak nie w sposób tradycyjny, powierzchowny, lecz radykalnie, dogłębnie i w pełni zrozumienia. Nie jest to łatwe, a jednak możliwe.

Metoda, którą opracował Colin Tipping, czyli „Radykalne Wybaczanie” pozwala nam powrócić do sytuacji, w których poczuliśmy się skrzywdzeni i zmienić sposób postrzegania i uwolnić się od potrzeby potępiania osób, czy sytuacji, które nas zraniły.

Colin dostrzegł, że tak długo jak przyjmujemy, iż stała nam się krzywda, nie jesteśmy w stanie, mimo największych chęci i determinacji, prawdziwie wybaczyć, uwalniając się od zgubnego ciężaru emocji. Proponuje więc coś, co z punktu widzenia zdrowego rozsądku wydaje się nie do zaakceptowania, a mianowicie otworzenie się na możliwość, że wyrządzona nam krzywda była tak naprawdę darem dla nas, więc nie ma czego, ani komu wybaczać. Podejście to zakłada, iż jednocześnie istniejemy w dwóch światach: ludzkim i duchowym. To co w świecie ludzkim jest krzywdą zasługującą na karę i zadośćuczynienie, w świecie duchowym jest darem dla nas, szansą na uzdrowienie i wzrost. Jak twierdzi autor, nie musimy nawet być głęboko przekonani do takiej duchowej interpretacji rzeczywistości, by poczuć ulgę, uwalniając się od emocjonalnego bagażu bólu, nienawiści, czy zazdrości. Wystarczy jedynie odrobina otwartości na tę ideę.

Nauczmy się więc wybaczać, ponieważ dzięki temu dokonamy niespodziewanych cudów w swoim życiu.

letusgrow

Jeśli masz do nas pytanie, lub po chcesz nas lepiej poznać, to zapraszamy do kontaktu i dodania nas na portalach społecznościowych.

WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

NAPISZ DO NAS

Jeśli tylko masz pytanie lub po prostu chcesz porozmawiać o współpracy, to koniecznie do nas napisz.

Wysyłanie

Copyrights protected ©2018 LetUsGrow | Kontakt
Business & Personal Branding: GrandBrand

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

Create Account